top of page

ANBI

– de naam van de instelling 

Stichting Pure Passion for Youth

 

– het RSIN nummer  

826554056

 

– de contactgegevens van de instelling 

Adres: Marijkestraat 7, 8471 RA Wolvega

Telefoon: 06-13451786 

Email: purepassionforyouth@gmail.com

 

– een duidelijke beschrijving van de doelstelling 

Het zich inzetten voor jongeren in Wolvega en omstreken, vanuit het geloof in Jezus Christus, door ontmoeting, investeren in relaties en door het organiseren van activiteiten.

 

– de hoofdlijnen van het beleidsplan 

Visie

De droom van PURE passion for youth is om alle jongeren van Wolvega en omliggende dorpen in de leeftijd van 12-18 jaar een positief beeld over zichzelf en zo ook op hun toekomst te geven, waardoor ze enthousiast worden om ook zichzelf in te gaan zetten voor de toekomst van anderen in hun omgeving.

 

Van droom tot plan

Om de genoemde droom te verwezenlijken hebben we verschillende ideeën:

 

1. Wekelijks met de PURE caravan op pad om de jongeren op te zoeken en te ontmoeten op hun hangplekken en zo te investeren in relaties.

 

2. Grotere activiteiten organiseren, zoals bv. sport en spel toernooitjes, kleine muziekfestivals, workshops die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren.

 

3. Als PURE aanwezig zijn op de evenementen in Wolvega, bv. op het Lindefestival, de braderie, de kermis, en tijdens koningsnacht en/of koningsdag.

 

Aan de hand van deze ideeën hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd:

Activiteiten

In 3 jaar tijd zijn we 150 keer met de PURE caravan op pad geweest om jongeren op straat te ontmoeten en relaties op te bouwen

In 3 jaar tijd hebben we minimaal 10 grotere activiteiten georganiseerd

Ieder jaar zijn we met de PURE caravan op minimaal 3 algemene dorpsevents in gemeente Weststellingwerf aanwezig geweest

 

Output

In 3 jaar tijd hebben we 250 unieke jongeren bereikt d.m.v. PURE activiteiten.

In 3 jaar tijd is er een band opgebouwd met 25 jongeren die op regelmatige basis met de PURE caravan op hun ontmoetingsplekken op straat bezocht worden

 

Outcome

Jongeren voelen zich gehoord en gezien en weten ons te vinden voor dagelijkse struggles en het vinden van rust en veiligheid

Jongeren hebben meer respect voor zichzelf en voor hun omgeving

Jongeren krijgen meer zelfvertrouwen en zijn beter in staat om de juiste keuzes te maken in dagelijkse dilemma’s

 

Impact

Jongeren die een positieve kijk hebben op zichzelf en hun eigen toekomst en zo ook een positieve sociale bijdrage kunnen leveren aan hun eigen omgeving. 

 

– de functies en namen van de bestuurders

Mw. L.M. Augustinus-Lourier (voorzitter)

Mw. S. Elanthirayan (Secretaris)

Mw. K. van der Molen (Penningmeester)

Dhr. T.G.T. Elzinga

 

– het beloningsbeleid 

Bestuursleden van Stichting Pure Passion for Youth ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel is het in sommige gevallen mogelijk een vergoeding te krijgen voor daadwerkelijk gemaakte onkosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling. 

 

– een verslag van de uitgeoefende activiteiten 

NVT pas toevoegen na dit jaar 

 

– een financiële verantwoording 

NVT pas toevoegen na dit jaar

bottom of page