top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY

Algemene voorwaarden

Stichting PURE Passion for Youth heeft hart voor jongeren en organiseert activiteiten waarin zij gezien en gehoord worden. De activiteiten worden georganiseerd voor alle jongeren in Wolvega en omliggende dorpen in de leeftijd van 10 tot 25 jaar, met vooral de focus op 12 tot 18 jaar. Hieraan verbindt PURE Passion for Youth echter wel enkele voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die gebruikt maakt van de diensten. Door gebruik te maken hiervan, op welke wijze dan ook, aanvaardt de gebruiker onherroepelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden. PURE Passion for Youth heeft het recht deze voorwaarden op elke gewenst moment te wijzigen.

PURE Passion for Youth vertrouwt erop dat eventuele speciale behoeftes van een deelnemer voorafgaand aan de activiteit wordt meegedeeld door de ouders, voogd(en) of begeleider(s). Hierdoor kan er gegarandeerd worden dat de activiteit voor alle deelnemers toegankelijk is. Op het moment dat een deelnemer bijzondere zorg nodig heeft probeert PURE Passion for Youth die zo goed mogelijk te bieden. Aangezien de stichting uit een groep vrijwilligers bestaat, wordt er niet verwacht worden dat ze zorgspecialisten, pedagogen of andere professionele krachten zijn. Wanneer een deelnemer in dusdanige mate begeleiding of zorg nodig heeft waardoor het goede verloop van de activiteit in gedrang komt, zal PURE Passion for Youth streven naar een oplossing in overleg met de ouders, voogd(en) of begeleider(s). Wanneer overleg niet mogelijk is, kan er eenzijdig beslissingen worden genomen in het belang van de andere deelnemers.

 

Website

Deze website is eigendom van PURE Passion for Youth. Iedereen die gebruik maakt van deze website – voor welke doeleinden dan ook – gaat akkoord met onderstaande voorwaarden.

PURE Passion for Youth zet zich in om gebreken  aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. PURE Passion for Youth geeft geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. PURE Passion for Youth is niet aansprakelijk voor zowel directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website. 

 

Privacy

PURE Passion for Youth vindt jouw privacy belangrijk. We verwerken je persoonsgegevens op een zorgvuldige manier en volgen de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In de privacyverklaring staat welke gegevens we verzamelen, opslaan en hoe we hiermee omgaan. Op het moment dat je je gegevens achterlaat ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je ons toestemming om je persoonsgegevens te verwerken zoals hieronder wordt beschreven. Afhankelijk van hoe je gebruik maakt van onze diensten verwerken wij verschillende gegevens van jou.

Als je meedoet aan een activiteit verzamelen we persoonsgegevens die nodig zijn om de activiteit voor alle deelnemers maximaal toegankelijk te maken. Als je een formulier invult op onze website verzamelen we gegevens als je naam en e-mailadres. De ingevulde gegevens worden per e-mail verzonden en opgeslagen. Verder verzamelen we berichten en vragen die je aan ons stelt per Instagram, Facebook of per e-mail. 

De gegevens bewaren we alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten, zolang dit nodig is en worden niet gedeeld met derde partijen. 

Je hebt altijd recht om je gegevens in te zien, corrigeren of te verwijderen. Als je contact met ons opneemt helpen we je graag verder.

bottom of page